KiinteistöVELI BLOG

Artikkelit kategoriassa veronkierto

Miten kiinteistöhuolto hallitsee asukastietoja?

Kiinteistöhuollon on erityisen tärkeää tietää, kuka missäkin huoneistossa asuu. Käytännöt vaihtelevat yhtiöittäin – jotkut ostavat tiedot Väestörekisterikeskukselta, jotkut taas pitävät itse kirjaa. Väestörekisterikeskukseen tulee ilmoitusluontoisesti tiedot, vaikka kukaan ei asuisikaan asunnossa – toisin sanoen näitä tietoja ei tarkisteta missään.

Olemmekin kuulleet tapauksesta, jossa asunnon omistaja myi hankkimansa asunnon ja pyrki saamaan myyntivoiton verottomana – olihan hän jo ollut Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan yli kaksi vuotta samassa asunnossa virallisesti asukkaana. Verottaja kuitenkin halusi tutkia asiaa tarkemmin ja pyysi kiinteistöhuoltoyritykseltä talonkirjatiedot huoneiston asukkaasta. Kävi ilmi, ettei Väestörekisterikeskuksen tieto pitänytkään paikkansa.

Väestörekisterikeskuksen mukaan asukas asui asunnossa, mutta oikeudessa voitti kiinteistöhuoltoyrityksen tiedot, jotka selkeästi osoittivat, ettei asukas ollut asunut vaadittua kahta vuotta asunnossa. Asunnon myyjän kannalta tapaus tietenkin oli ikävä, mutta verojen kiertäminen estettiin kiinteistöhuollon esimerkillisen toiminnan avulla.

Kiinteistöhuoltoyritys tuntee kaikista taloyhtiön toimijoista talon parhaiten – myös oikeuden päätöksen mukaan.

Miten te ylläpidätte asukastietoja?